In Europa eenmalig: Eén plaatsnaambord dat twee plaatsen en twee landen zichtbaar verbindt!

In Europa eenmalig: Eén plaatsnaambord dat twee plaatsen en twee landen zichtbaar verbindt!

Wie Suderwick of Dinxperlo binnenkort bezoekt die zal bij de toegangswegen Sporkerstrasse en Anholtseweg, aan de Duitse kant als Brückendeich aangegeven, plaatsnaamborden tegenkomen die ongewoon zijn en op het eerste gezicht wat verwarrend overkomen. Ze verwijzen naar één plaats nl. Dinxperwick, die eigenlijk niet bestaat.Deze staat op geen enkele landkaart. De ene helft van het bord is in het Nederlands verkeersblauw met witte letters aangebracht, de andere helft in het Duits verkeersgeel met zwate letters. Dit alles is mogelijk gemaakt door een grensoverschrijdende samenwerking tussen de Heimatverein Suderwick, de Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo, de Burgerinitiative Suderwick en het GrenzBlickAtelier Suderwick.

Al jaren lang vond het de Heimatverein Suderwick jammer dat aan de toegangsweg van de grensovergang West ( Brüggenhütte) en de rondweg van Dinxperlo wel een plaatsnaambord voor het tot Nederland behorende Dinxperlo staat, maar niets er op wijst dat daar al aan de rechtse kant van de straat het Duitse Suderwick begint.De reden daarvoor is dat plaatsnaamborden met wettelijke verkeersregls te maken hebben.Zo kan slechts een Nederlands plaatsnaambord „Dinxperlo“ volgens de wettelijke regels aangeven dat men zich in een bebouwde kom bevindt en hoogstens 50km per uur mag rijden.Niet geinformeerde bezoekers weten daardoor niet dat rechts van de straat Suderwickers wonen. Juist deze situatie bij de curieus verlopende landsgrens is het echter dat dit bord een soort merkteken is voor de beide grensdorpen Dinxperlo en Suderwick en veel nieuwsgieigheid opwekt.

Evenzo denkt de Heimatverein Suderwick al jaren na over hoe men mogelijk via een informatiebord aan Duitse kant van de grens veranderen zou kunnen.Men heeft al gedacht aan een soort school-of kunstenaarsprijsvraag te starten om hier iets moois en uitnodigends te kunnen tonen wat weer uitnodigd tot nieuwsgierigheid omtrent de bijzondere grenssituatie. Dit idee is er nog wel maar nog niet gerealiseerd.

Het toeval wilde dat de Heimatverein in contact kwam met fotograaf/ontwerper en mede-eigenaar van het Grenzblickatelier in Suderwick, Joop van Reeken, die en logo voor de Buregerinitiative Dinxperwick ontwierp, en dat de Heimatverein als een direct passend ontwerp voor een plaatsnaambord ontdekte en dit onmiddelijk vast liet leggen. Dit bord verwijst enerzijds naar de geschiedenis van de grens en anderzijds wijst het op de kansen die zich vandaag de dag voordoen bij het goed-samenleven onder één Europeesdak met elkaar.

De naam „Dinxperwick „in dit symbolische teken wordt in Dinxperlo al reeds jaren bij veel gelegenheden gebruikt. Deze woordspeling staat voor het saamhorigheidsgevoel en de goede verstandhouding tussen instellingen,verenigingen en inwoners van Dinxperlo aan de Nederlandse en Suderwick aan de Duitse kant. Onder deze naam heeft de Burgerinitiative Dinxperwick een dreigende ontzanding in Suderwick verhinderd en zijn verdere gemeenschappelijke projecten geplant, zoals b.v. een gemeenschappelijk internet afstemming/optreden voor Dinxperwick. Ook daarvoor wordt dit logo van Van Reeken gebruikt.

Om de in Dinxperwick sterk beleefde Europese gedachte te laten zien,ontstond het idee het plaatsnaambord de ondertitel „Grenzeloos Europa Grenzenloos“ er aan toe te voegen. Het idee hiervoor had de Weense Verena Winter van Reeken,die het Grenzblickatelier leidt, en die Suderwick heel bewust als Europese woonplaats heeft gekozen heeft. Het Grenzblickatelier wil altijd meewerken aan nieuwe impulsen voor een Euopees dorp- een dorp dat men visionair daadwerkelijk Dinxperwick zou kunnen noemen.

Het is een bijzonder toeval dat het plaatsnaambord nu op de dag van de Duitse eenheid opgesteld werd. Alle betrokkenen bij het plaatsnaambord hopen in ieder geval een nog sterkere eenheid, ook de Nederlandse en Duitse gemeente, en een goed-met-elkaar optrekken aan beide kanten van de grens tussen Dinxperlo en Suderwick, kortweg gezegd: in „Dinxperwick“.

In Europa eenmalig: Eén plaatsnaambord dat twee plaatsen en twee landen zichtbaar verbindt!

Het nieuwe plaatsnaambord aan de Brückendeich – Van links naar rechts: Freek Diersen, de voorzitters Johannes Hoven (Heimatverein Suderwick), Werner Brand (BI Dinxperwick), Bertie Bussink (Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo) en Joop van Reeken (Foto: Verena Winter van Reeken).

In Europa eenmalig: Eén plaatsnaambord dat twee plaatsen en twee landen zichtbaar verbindt!

Het nieuwe plaatsnaambord aan de Sporker Straße – Van links naar rechts: In de achterste rij de voorzitters Werner Brand (BI Dinxperwick), Bertie Bussink (Stichting Bewaar´t Olde Dinxperlo), Johannes Hoven (Heimatverein Suderwick) en Bernd Brzinzky. In de voorste rij Joop van Reeken en Freek Diersen (Foto: Verena Winter van Reeken).